The Linen Project, geïnitieerd door ArtEZ MA Practice Held in Common en Crafts Council Nederland in 2018, onderzoekt en heractiveert de economische levensvatbaarheid van kleinschalige lokale vlasteelt en linnenproductie in Nederland. 

De verschillende activiteiten worden ontwikkeld met het oog op de bredere relevantie daarvan. Door alle stadia van vlasteelt en linnen productie te doorlopen vanuit het principe leren door te doen – learning by doing – creëert The Linen Project een dynamische onderzoeks- en productieomgeving dat de waarde van onze natuurlijke, sociale en culturele rijkdommen verenigd en benadrukt.

The Linen Project wil de economie als een sociaal, ecologisch en cultureel domein herstellen om daarmee nieuwe ecosystemen tot stand te brengen. We baseren ons daarbij op het begrip van commoning – het gezamenlijk zorg dragen voor díe dingen die bijdragen aan ons gemeenschappelijk welzijn. De activiteiten zijn gericht op participatie en wederkerigheid.

The Linen Project activeert en verbindt erfgoed, educatie, landbouw, vormgeving, ambacht en economie. Door een groeiend bewustzijn van deze onderlinge afhankelijkheid wordt de uitwisseling van verschillende waarden, kennis en vaardigheden gestimuleerd, waardoor voor alle betrokkenen nieuwe inzichten worden gegenereerd. Hierdoor kan The Linen Project groeien.

De activiteiten van The Linen Project bestaan tot dusver uit de teelt en de productie van biologisch vlas en linnen in Gelderland, het Shared Stewardship-initiatief, de ontwikkeling van een consortium rondom een kleinschalige vlasspinnerij en het faciliteren van open-source kennisuitwisseling om een door de gemeenschap gedragen basis te creëren voor een lokale linnen economie.

Het werk en de informatie gedeeld op deze website zijn eigendom van The Linen Project en de makers.

Fotografische credits tenzij anders vermeld: Rob Velker namens The Linen Project.
Film credits tenzij anders vermeld: Theodoor Adriaans namens Crafts Council Nederland en The Linen Project.
Verdere foto- en filmbijdragen met dank aan de Linen Stewards en The Linen Project community.

Gelieve contact op te nemen bij aanvragen voor pers- en publicatiedoeleinden.

Ontwerp website
Ontwikkeling en technische realisatie
Typografische identiteit The Linen Project

The Linen Project
Bart Weber, Mediamogul
Sanne Beeren

Het kernteam van The Linen Project bestaat momenteel uit Pascale Gazten, Willemien Ippel, Melanie Bomans en Joan den Exter.